PLATBY

 

Nemoc nebo nepřítomnost dítěte v mateřské škole

v době placení

není důvodem neuhrazení platby.


ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Úplata v naší MŠ Pomněnka  činí 380,- Kč měsíčně.

Úplatu hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci a platí pro všechny děti zapsané    

        v mateřské škole dle § 34 zákona č. 561/2004 Sb.v platném znění.

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná

5. den v měsíci

nejpozději však do 15. dne

příslušného kalendářního měsíce

prokazatelně na bankovním účtu MŠ Pomněnka 

nebo v hotovosti u ekonomky školy.

 

 Na dobu letních prázdnin je úplata splatná nejpozději do 30. 6. příslušného školního roku.

 

Nebude-li úplata hrazena v termínu, ve správné výši nebo v případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně úplatu neuhradí, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte dle § 35 zák. č. 561/2004Sb. v platném znění.

 

 V případě uzavření MŠ, delší než 5 dní v měsíci, je úplata snížena o poměrnou část, 

kterou určuje ředitelka MŠ.


 

ÚPLATA ZA STRAVNÉ 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Úplata za stravné činí v naší MŠ Pomněnka 

 

30,- Kč pro děti do 6 let na celý den 

nebo 24,- Kč bez odpolední svačiny 

 

33,- Kč pro děti starší 6 let - s odkladem školní docházky  

nebo 27,- Kč bez odpolední svačiny

 

 Úplata za stravné je stanovena podle finančního limitu

 Vyhlášky 107/2008 Sb.v platném znění. 

V rámci tohoto limitu, může být úplata v průběhu školního roku upravena.

 

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná

 5.den v měsíci

nejpozději  však do 15. dne 

příslušného kalendářního měsíce

prokazatelně na bankovním účtu MŠ Pomněnka 

nebo v hotovosti u ekonomky školy.

 

 Na dobu letních prázdnin je úplata splatná nejpozději do 30. 6. příslušného školního roku.

 

Nebude-li úplata hrazena v termínu, ve správné výši nebo v případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně úplatu neuhradí, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte dle § 35 zák. č. 561/2004Sb. v platném znění.